За нас

 

МОЖИ БИ И ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА

ЕКИП ОТ КАКВИ ЛИЧНОСТИ СМЕ НИЕ, РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

    Вярваме, че можем да постигнем повече в работата и в живота;

    Искаме и знаем, че ще успеем да преминем през ограниченията и предизвикателствата;

    Чувстваме вътрешната си сила;

    Можем и увеличаваме качеството на предлаганите услуги чрез непрекъснато подобряване  общуването, взаимоотношенията и взаимодействията;

    Искаме и комуникираме все по-успешно с деца, родители, колеги, близки, приятели, общественици, организации и институции, с които и за които работим;

    Искаме и сме автентични лидери, организатори и изпълнители, които водят и могат да бъдат успешно следвани;

    Желаем и споделяме своите идеи и принципи така, че да бъдем разбрани;

    Искаме и постигаме баланс между личния и професионален живот;

    Знаем, че можем и създаваме креативно пространство за растеж за себе си и обкръжението си;

    Вярваме в идеите и мечтите си и ги осъществяваме;

    Вярваме, че успехът не е магия и можем да го постигнем!

КАКВО МОЖЕМ ОЩЕ ДА ПОСТИГНЕМ:

    Да поставяме цели, които НИ вдъхновяват и НИ водят към конкретни резултати;

    Да разгръщаме способностите си да се синхронизираме с околните;

    Да разпознавате силата на невербалната комуникация;

    Да усъвършенстваме фините детайли на речта, чрез които завладяваме аудиторията и събеседниците си;

    Да отидем отвъд думите: да обогатяваме способностите и компетенциите си да разпознаваме чувствата и

    емоциите, и да работим ефективно с тях;

    Да даваме конструктивна обратна връзка, която да предизвика желание в другите за справяне

    с предизвикателствата;

    Да извличаме ресурси, необходими за достигане на оптимални решения, на базата на собствения си опит;

    Да усъвършенстваме уменията и компетенциите си за изслушване и за задаване на въпроси;

    да владеем силата на силните въпроси;

    По-активно да използваме най-силното въздействие, а именно «Личното»;

    Да създаваме усещане за настояще и бъдеще: да живеем активно тук и сега!!!!!