За нас

 

МОЖИ БИ И ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА

ЕКИП ОТ КАКВИ ЛИЧНОСТИ СМЕ НИЕ, РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

Вярваме, че можем да постигнем повече в работата и в живота;

Искаме и знаем, че ще успеем да преминем през ограниченията и предизвикателствата;

Чувстваме вътрешната си сила;

Можем и увеличаваме качеството на предлаганите услуги чрез непрекъснато подобряване  общуването, взаимоотношенията и взаимодействията;

Искаме и комуникираме все по-успешно с деца, родители, колеги, близки, приятели, общественици, организации и институции, с които и за които работим;

Искаме и сме автентични лидери, организатори и изпълнители, които водят и могат да бъдат успешно следвани;

Желаем и споделяме своите идеи и принципи така, че да бъдем разбрани;

Искаме и постигаме баланс между личния и професионален живот;

Знаем, че можем и създаваме креативно пространство за растеж за себе си и обкръжението си;

Вярваме в идеите и мечтите си и ги осъществяваме;

Вярваме, че успехът не е магия и можем да го постигнем!

КАКВО МОЖЕМ ОЩЕ ДА ПОСТИГНЕМ:

Да поставяме цели, които НИ вдъхновяват и НИ водят към конкретни резултати;

Да разгръщаме способностите си да се синхронизираме с околните;

Да разпознавате силата на невербалната комуникация;

Да усъвършенстваме фините детайли на речта, чрез които завладяваме аудиторията и събеседниците си;

Да отидем отвъд думите: да обогатяваме способностите и компетенциите си да разпознаваме чувствата и

емоциите, и да работим ефективно с тях;

Да даваме конструктивна обратна връзка, която да предизвика желание в другите за справяне

с предизвикателствата;

Да извличаме ресурси, необходими за достигане на оптимални решения, на базата на собствения си опит;

Да усъвършенстваме уменията и компетенциите си за изслушване и за задаване на въпроси;

да владеем силата на силните въпроси;

По-активно да използваме най-силното въздействие, а именно «Личното»;

Да създаваме усещане за настояще и бъдеще: да живеем активно тук и сега!!!!!

 

ДГ „Малина“ участва в дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“