Материална база

 

Материалната база в ДГ „Малина“- първи адрес, ул.“Кичево“ 48 е разположена в два блока на първите два етажа и ползва общо 16 апартамента, в които се помещават 9 групи с общо около 240 деца, за които има осигурени необходимите и достатъчни условия за отглеждане, възпитание, обучение и социализация. Материалната база и пространствата за деца са реорганизирани, съгласно актуалните изисквания. Изцяло е реорганизиран двора на детската градина с площадки за игри.

ДГ „Малина“- втори адрес, ул.“Бугариево“ 30 се помещава в една от най-новите сгради на територията на община Пловдив и отвори врати на 17.12.2013 година. Разполага с един от най-големите физкултурни салони, оборудван и обзаведен с уреди и съоръжения по ЕС, плувен басейн и площадки за игри на двора по европейски стандарт, обзаведени със съвременно оборудване и обзавеждане. Функционират 8 групи за около 250 деца от всички възрастови групи.