ПКС степени

 

Професионално-квалификационни степени

В ДГ“Малина“ работят:

  • четири учители с пета ПКС;
  • осем – с четвърта ПКС;
  • двама с втора ПКС;
  • един с първа ПКС.

Обученията, свързани с професионалните квалификации продължават.