ПКС степени

 

Професионално-квалификационни степени

В ДГ“Малина“ работят:

  • 9 броя учители с пета ПКС;
  • 18 броя – с четвърта ПКС;
  • 1 броя с трета ПКС;
  • 8 броя с втора ПКС.

Обученията, свързани с професионалните квалификации продължават.