Познавателни книжки

 

През учебната 2020 – 2021 г., ДГ „Малина“ работи с Образователна система на издателство „Изкуства“. Издателството предоставя одобрени от Министерството на образованието и науката ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА I, II., III., и IV-та група.

 

Книжките са достъпни на сайта на издателството: