Познавателни книжки

 

През учебната 2023 – 2024 г., ДГ „Малина“ работи с Образователна система на издателство „Изкуства“. Издателството предоставя одобрени от Министерството на образованието и науката ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА II., III., и IV-та групи.

 

Книжките са достъпни на сайта на издателството: