Познавателни книжки

 

През учебната 2022 – 2023 г., ДГ „Малина“ работи с Образователна система на издателство „Изкуства“. Издателството предоставя одобрени от Министерството на образованието и науката ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА II., III., и IV-та групи.

 

Книжките са достъпни на сайта на издателството:


За работа в Първа група е избрано издателство „Бит и техника“; http://www.bititechnika.com/books.html?class=8&type=5