Работно време

 

Детската градина работи с деца от 7.00 часа до 19.00 часа

 

Длъжност Работно време Почивка
Директор 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Заместник – директор, УД 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
ЗАС 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Домакин 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

 

Педагогически специалисти на длъжност: учител, старши учител и главен учител:

І смяна 7.00 – 13.30 часа без почивка
ІІ смяна 12.30 – 19.00 часа без почивка