Работно време

 

Детската градина работи с деца от 7.00 часа до 19.00 часа

Директорът на детската градина и зам.директорът са с осем часов работен ден: от 8.00 ч. до 16.30 ч. и почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.

Всички учителски длъжности:  учител, старши учител и главен учител:

І смяна 7.00 – 13.30 часа без почивка
ІІ смяна 12.00 – 19.00 часа без почивка

Непедагогическият персонал е на 8 часов работен ден, както следва:

Длъжност Работно време Почивка
ЗАС 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Домакин 7.30 – 16.00 12.30 – 13.00
Главен готвач 06.00 – 14.30 12.00 – 12.30
Готвач 06.30 – 15.00 12.00 – 12.30
Помощник – готвач 06.00 – 14.30 12.00 – 12.30
Работник кухня 06.30 – 15.00 12.00 – 12.30
Помощник-възпитател / Чистач I смяна 06.00-14.30
II смяна 10.30-19.00
редовна смяна 7.30-16.00
I смяна 12.00 – 12.30
IIсмяна 12.30-13.00

Перач 08.00 – 16.30 12.30 – 13.00
Работник поддр. сгради 07.30 – 16.00 12.30 – 13.00
Общ работник 8 часа по график
Огняр 8 часа по график