Работно време

 

Детската градина работи с деца от 7.00 часа до 19.00 часа

 Работно време – директор

ДЕН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
8,00-16,30 9,00-17,30 8,00-16,30 8,00-16,30  

8,00-16,30

 

ОБЕДНА ПОЧИВКА 12,00-12,30 12,00-12,30 12,00-12,30 12,00-12,30 12,00-12,30

 

 Работно време – заместник директор – учебна дейност

ДЕН ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
8,00-16,30 8,00-16,30 8,00-16,30 9,00-17,30  

8,00-16,30

 

ОБЕДНА ПОЧИВКА 12,00-12,30 12,00-12,30 12,00-12,30 12,00-12,30 12,00-12,30

Длъжност Работно време Почивка
ЗАС 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Домакин 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

 

Педагогически специалисти на длъжност: учител, старши учител и главен учител:

І смяна 7.00 – 13.30 часа без почивка
ІІ смяна 12.30 – 19.00 часа без почивка