ное. 112016
 

Доставка на пресни плодове и зеленчуци на ДГ „Малина“- гр. Пловдив ул.Кичево 48 и ул. Бугариево 30
Офертите ще бъдат отворени на 21,11,2016 г. в 11.00ч. в ДГ „Малина“ ул. Кичево 48 ет.2- Дирекция
Индивидуален номер на процедурата: 0001541
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000

1. Документация за участие Дата и час на публикуване: 2016-11-11 13:36:52 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Образец 1 Дата и час на публикуване: 2016-11-11 13:39:01 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Образец 3 Дата и час на публикуване: 2016-11-11 13:39:05 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Образец 4 Дата и час на публикуване: 2016-11-11 13:39:08 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Ценово предложение обр. 2 Дата и час на публикуване: 2016-11-11 13:39:10 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Проект на договор Дата и час на публикуване: 2016-11-11 13:39:16 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол в изпълнение на зап. 205/21/11/2016 г. на Директора на ДГ „Малина“ Дата и час на публикуване: 2016-11-28 11:53:13 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)