февр. 162017
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“ Предметът на поръчката се състои от следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Индивидуален номер на процедурата: 0001981 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране прочетете още