февр. 162017
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив в
две обособени позиции“
Предметът на поръчката се състои от следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти;
Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;
Индивидуален номер на процедурата: 0001981
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 69754.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000

1. Документация за участие Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:47:44 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Образец 1 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:47:49 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Образец 2 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:47:52 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Образец 3 ОП1 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 12:12:02 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Образец 3 ОП2 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:47:59 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Образец 4 ОП1 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:48:01 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Образец 4 ОП2 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:48:04 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Проект на договор ОП1 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:48:06 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Проект на договор ОП2 Дата и час на публикуване: 2017-02-16 12:12:28 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Обява за събиране на оферти Дата и час на публикуване: 2017-02-16 11:47:44 Връзка към документа в АОП

11. Съобщение за провеждане на публичен жребий Дата и час на публикуване: 2017-02-28 15:09:56 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Протокол в изпълнение на зап. 698/24/02/2017 г. на Директора на ДГ „Малина“. Дата и час на публикуване: 2017-03-07 09:43:39 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обява – АОП Дата и час на публикуване: 2017-03-08 15:19:46 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)