мар. 252018
 
Бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2018 – 30.09.2018 г. Документация   Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. Документация

мар. 092018
 

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив Индивидуален номер на процедурата: 0003500 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти Обект на процедурата: за доставка Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив Прогнозна стойност: 59200.00 лв. без ДДС Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-15 16:00:00 1. Обява прочетете още