мар. 092018
 

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив
Индивидуален номер на процедурата: 0003500
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 59200.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-15 16:00:00

1. Обява за събиране на оферти Дата и час на публикуване: 2018-03-09 13:40:58 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие в процедурата Дата и час на публикуване: 2018-03-09 13:41:20 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Образци на документи за участие в процедурата Дата и час на публикуване: 2018-03-09 13:41:41 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол на комисията Дата и час на публикуване: 2018-03-19 10:57:48 (Оттук може да изтеглите сертификата за време)