юни 062019
 

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ 1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Time stamp: Jun 6 13:11:41 прочетете още