юни 062019
 

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив, в две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Пресни плодове и зеленчуци;
Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“

1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Time stamp: Jun 6 13:11:41 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие
Time stamp: Jun 6 13:11:52 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)