юни 062019
 

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив, в две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Пресни плодове и зеленчуци;
Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“

1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Time stamp: Jun 6 13:11:41 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jun 6 13:11:52 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jun 18 14:22:27 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Jun 26 08:04:34 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Договор по ОП №1 Time stamp: Jul 26 11:22:19 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Договор по ОП №2 Time stamp: Aug 1 16:38:17 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)