ян. 132020
 
Въвеждане на Монтесори педагогиката в детска градина "Малина"

От учебната 2018/2019г. ДГ «Малина» постави начало и работи успешно и уверено по метода «Монтесори», като предлага обучение по богата програма, включващо Език, Математика, Наука и Култура, Изкуство, Музика и др. Инициативата е част от програмата на Община Пловдив за въвеждане на обучение, възпитание и социализация на децата в общинските детски градини чрез прилагането на прочетете още

ян. 102020
 

От 29.11.2019г. до 01.12.2019г. в гр.Банско се проведе VII Национална Педагогическа конференция на Фондация КУЗМАНОВ на тема „Образователните постижения на децата и учениците от XXI век“. Госпожа Антония Андреева –зам.директор ,учебна дейност и Теодора Диманина – учител, с подкрепата на г-жа Доротея Боева – директор,взеха участие с представен доклад и презентация на тема „Играта ,като прочетете още