ян. 132020
 

От учебната 2018/2019г. ДГ «Малина» постави начало и работи успешно и уверено по метода «Монтесори», като предлага обучение по богата програма, включващо Език, Математика, Наука и Култура, Изкуство, Музика и др. Инициативата е част от програмата на Община Пловдив за въвеждане на обучение, възпитание и социализация на децата в общинските детски градини чрез прилагането на метода на Мария Монтесори. Програмата на Община Пловдив е най-голямата публична реформа в образованието в България.


ДГ „МАЛИНА“ МОНТЕСОРИ 2018-2019 г.