ян. 102020
 

От 29.11.2019г. до 01.12.2019г. в гр.Банско се проведе VII Национална Педагогическа конференция на Фондация КУЗМАНОВ на тема „Образователните постижения на децата и учениците от XXI век“.
Госпожа Антония Андреева –зам.директор ,учебна дейност и Теодора Диманина – учител, с подкрепата на г-жа Доротея Боева – директор,взеха участие с представен доклад и презентация на тема „Играта ,като част от интерактивните методи на обучение и възпитание в детската градина“ .
На представянето си пред многобройна публика от педагози и експерти ,г-жа Андреева и г-жа Диманина споделиха успехите на учителите в работата с децата в ДГ“Малина“ ,които постигат чрез използване на интерактивни методи в обучението и игрите за усвояване на учебното съдържание и възпитаване на взаимопомощ,креативност и творчество.
Докладът е публикуван в сборника за добри практики и постижения ,издаден от фондацията.