дек. 312020
 

Уважаеми родители,

съгласно заповед №РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията на децата в детската градина. Приемането на децата ще се осъществява по установения ред:

– сутрешен филтър от медицинското лице,
– спазване на всички въведени противоепидемични мерки,
– попълнена Декларация – информирано съгласие от всеки родител, която можете да изтеглите от сайта на детската градина;

Очакваме децата на 04.01.2020г. до 8.30 ч.

 

Декларация – информирано съгласие