ян. 042021
 

Уважаеми родители, във връзка със Заповед № РД-09-3609/30.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомяваме за следното:
В периода 04.01.2021г. до 31.01.2021г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, са допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора. Отсъствията ще бъдат по уважителни причини.

 
Заповед № РД-09-3609/30.12.2020г. на Министъра на образованието и науката