мар. 192021
 
Уважаеми родители, във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки  на територията на Република България, Ви уведомяваме, че считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява посещението на децата в ДГ „МАЛИНА“.
 Прилагаме Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването