апр. 042022
 

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2022 г.

 


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.03.2022 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 30.09.2022 г.

<

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г.