юли 112022
 

На 28 и 29 юни в двора на детската градина организирахме празник „Не пресичай на червено“. Чрез състезателните игри, песните, стихотворенията, децата още веднъж си припомниха правилата за безопасно поведение на улицата. В Инициативата се включиха децата от всички осемнадесет групи на ДГ „Малина“.