дек. 232022
 
Основни членове:

1. Петя Шаркова , гл.експерт „Образование и култура“ в район Южен – представител на финансиращия орган

2. Кристиян Младенов Младенов – представител на родителите

3. Гълъбина Сашева Георгиева – представител на родителите

4. Лилия Николаева Василева – представител на родителите

5. Елизабет Милко Маринова – представител на родителите

 

Резервни членове:

1. Милена Янчева Рупчева   

2. Александра Сергеева Мирчева – Маринова

3. Маргарита Петрова Казакова 

4. Надежда Маркова Ганчева