юни 112020
 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по три обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03546-2020-0003 Линк към решението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982770&newver=2 Линк към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982772&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun 11 13:48:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите прочетете още

мар. 112020
 

Публично състезание с предмет: „Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48“ Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0002   Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=964449&newver=2   Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964450&mode=view   1. Решение Time stamp: Mar 11 14:20:53 2020 GMT (Оттук може да прочетете още

мар. 052020
 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по пет обособени позиции“   Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0001   Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=963290&newver=2   Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963291&mode=view 1. Решение Time stamp: Mar 5 15:48:23 2020 GMT (Оттук прочетете още

юни 062019
 

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ 1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Time stamp: Jun 6 13:11:41 прочетете още

апр. 082019
 
Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОбявлениеTime stamp: Apr 8 13:25:03 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)   ЗаповедTime stamp: Apr 18 09:14:56 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

мар. 092018
 

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив Индивидуален номер на процедурата: 0003500 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти Обект на процедурата: за доставка Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив Прогнозна стойност: 59200.00 лв. без ДДС Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-15 16:00:00 1. Обява прочетете още

февр. 162017
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“ Предметът на поръчката се състои от следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Индивидуален номер на процедурата: 0001981 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране прочетете още

ное. 112016
 

Доставка на пресни плодове и зеленчуци на ДГ „Малина“- гр. Пловдив ул.Кичево 48 и ул. Бугариево 30 Офертите ще бъдат отворени на 21,11,2016 г. в 11.00ч. в ДГ „Малина“ ул. Кичево 48 ет.2- Дирекция Индивидуален номер на процедурата: 0001541 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти Обект на процедурата: за доставка Населено място прочетете още