юни 062019
 

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ 1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Time stamp: Jun 6 13:11:41 прочетете още

мар. 092018
 

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив Индивидуален номер на процедурата: 0003500 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти Обект на процедурата: за доставка Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив Прогнозна стойност: 59200.00 лв. без ДДС Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-15 16:00:00 1. Обява прочетете още

февр. 162017
 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“ Предметът на поръчката се състои от следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция №2: Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца; Индивидуален номер на процедурата: 0001981 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране прочетете още

ное. 112016
 

Доставка на пресни плодове и зеленчуци на ДГ „Малина“- гр. Пловдив ул.Кичево 48 и ул. Бугариево 30 Офертите ще бъдат отворени на 21,11,2016 г. в 11.00ч. в ДГ „Малина“ ул. Кичево 48 ет.2- Дирекция Индивидуален номер на процедурата: 0001541 Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти Обект на процедурата: за доставка Населено място прочетете още