апр. 252023
 
Бюджет за 2023 г.

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 30.09.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

апр. 042022
 
Бюджет за 2022 г.

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.03.2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 30.09.2022 г. < Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

мар. 152021
 
Бюджет за 2021 г.

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2021 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

апр. 022020
 
Бюджет за 2020 г.

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

мар. 212019
 
Бюджет за 2019 г.

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

мар. 252018
 
Бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2018 – 30.09.2018 г. Документация   Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. Документация