сеп. 232021
 

1.Делян Кавалов – председател 2.Красимир Христов – гл.експерт в отдел „Образование“ – представител на Община Пловдив – финансиращия орган 3. Звезделина Петрова – представител на родителите 4.Бояна Чочкова – представител на родителите 5. Надежда Моллова – представител на родителите