дек. 232022
 

Основни членове: 1. Петя Шаркова , гл.експерт „Образование и култура“ в район Южен – представител на финансиращия орган 2. Кристиян Младенов Младенов – представител на родителите 3. Гълъбина Сашева Георгиева – представител на родителите 4. Лилия Николаева Василева – представител на родителите 5. Елизабет Милко Маринова – представител на родителите   Резервни членове: 1. Милена прочетете още