юни 112020
 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по три обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03546-2020-0003 Линк към решението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982770&newver=2 Линк към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982772&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun 11 13:48:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите прочетете още

мар. 112020
 

Публично състезание с предмет: „Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48“ Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0002   Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=964449&newver=2   Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964450&mode=view   1. Решение Time stamp: Mar 11 14:20:53 2020 GMT (Оттук може да прочетете още

мар. 052020
 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по пет обособени позиции“   Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0001   Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=963290&newver=2   Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963291&mode=view 1. Решение Time stamp: Mar 5 15:48:23 2020 GMT (Оттук прочетете още