юни 112020
 
Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по три обособени позиции“
Номер на поръчката в АОП: 03546-2020-0003
Линк към решението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982770&newver=2
Линк към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982772&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 11 13:48:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 11 13:49:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Технически спецификации Time stamp: Jun 11 13:49:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Указания за участие Time stamp: Jun 11 13:49:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Проектодоговор Time stamp: Jun 11 13:49:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Образци Time stamp: Jun 11 13:49:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол по чл.103,ал.3 от ЗОП Time stamp: Jul 27 13:21:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП Time stamp: Jul 27 13:22:07 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Jul 27 13:22:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Nov 20 19:45:00 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Договор по ОП № 2 Time stamp: Nov 20 19:45:10 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП № 3 Time stamp: Nov 20 19:45:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Jan 21 15:33:39 2021 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Договор по ОП № 1 Time stamp: Jan 21 15:33:49 2021 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)