мар. 112020
 
Публично състезание с предмет: „Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48“
Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0002
 
Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=964449&newver=2
 
Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964450&mode=view

 

1. Решение Time stamp: Mar 11 14:20:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Mar 11 14:21:02 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Технически спецификации Time stamp: Mar 11 14:21:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Указания за участие Time stamp: Mar 11 14:21:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Проектодоговор Time stamp: Mar 11 14:21:29 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Образци Time stamp: Mar 11 14:30:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол от работата на комисията Time stamp: May 4 12:25:13 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: May 4 12:25:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Решение за избор на изпълнител Time stamp: May 4 12:27:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците Time stamp: May 5 13:54:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Jul 30 13:18:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор Time stamp: Jul 30 13:23:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за изменение Time stamp: Aug 24 19:22:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Допълнително споразумение Time stamp: Aug 24 19:22:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за изменение Time stamp: Dec 10 14:51:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Допълнително споразумение Time stamp: Dec 10 15:14:29 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)


Забележка: Времената на времевия печат/качването на файловете са в GMT (Greenwich Mean Time), към тях се добавят часове за съответната часова зона.