мар. 052020
 
Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по пет обособени позиции“
 
Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0001
 
Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=963290&newver=2
 
Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963291&mode=view

1. Решение Time stamp: Mar 5 15:48:23 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Mar 5 15:48:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Технически спецификации Time stamp: Mar 5 15:48:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Указания за участие Time stamp: Mar 5 15:48:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Проектодоговор Time stamp: Mar 5 15:49:02 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Образци Time stamp: Mar 5 16:00:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол от работата на комисията Time stamp: May 13 13:34:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: May 13 13:34:31 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Решение за избор на изпълнител Time stamp: May 13 13:34:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците Time stamp: May 14 13:57:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Aug 21 14:16:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП №2 Time stamp: Aug 21 14:16:35 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Договор по ОП №5 Time stamp: Aug 21 14:16:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Обявление за приключен договор по ОП №2 Time stamp: Sep 12 18:46:17 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за приключен договор по ОП №5 Time stamp: Sep 12 18:46:29 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)


Забележка: Времената на времевия печат/качването на файловете са в GMT (Greenwich Mean Time), към тях се добавят часове за съответната часова зона.