ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ В ДГ „МАЛИНА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ 30.11.2020 ГОД. ДО 21.12.2020 ГОД. , СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-01- 677/ 25.11. 2020 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО!!!

Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед РД09-3464/27.11.2020 г. на Министъра на образованието