апр. 152020
 

Уважаеми родители, Във връзка с извънредната обстановка в страната, психологът на ДГ „Малина“ – Пловдив, Ви предлага психологическа подкрепа, консултации и кризисни интервенции за вас и вашите деца. Важно е в тази обстановка да съхраним себе си и децата си, тяхното психично здраве зависи от нашето състояние. Ако ние сме напрегнати и те ще са, прочетете още

апр. 142020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви, че за периода 13.03. – 09.04.2020 г. няма да се начислява лихва, в случаите на просрочени плащания на такса за ползване на услугите на детската градина.

апр. 022020
 
Бюджет за 2020 г.

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

мар. 172020
 

Уважаеми родители и колеги, във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности: 1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение. 2.Консултиране на родителите прочетете още

мар. 132020
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА В ДГ „МАЛИНА“ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, във връзка с издадена Заповед на Министерството на Здравеопазването СЕ СПИРАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ 16.03.2020 ГОД. ДО 29.03.2020 ГОД. При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!! 13 Март 2020 г. Уважаеми родители, Във връзка с усложняващата прочетете още

мар. 112020
 

Публично състезание с предмет: „Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48“ Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0002   Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=964449&newver=2   Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964450&mode=view   1. Решение Time stamp: Mar 11 14:20:53 2020 GMT (Оттук може да прочетете още

мар. 062020
 
Баба Марта влезе в район Южен

С весел смях и детски изпълнения пристигна Баба Марта в администрацията на район „Южен”. Малките възпитаници на ДГ ”Малина” посетиха кметството, за да поздравят с празника кмета г-н Костадин Язов и всички служители на администрацията. Облечени с пъстри народни носии децата изнесоха богата програма и честитиха празника на своите домакини. Както повелява традицията кметът завърза прочетете още

мар. 052020
 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по пет обособени позиции“   Номер на поръчката в РОП: 03546-2020-0001   Линк към решението в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=963290&newver=2   Линк към обявлението в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963291&mode=view 1. Решение Time stamp: Mar 5 15:48:23 2020 GMT (Оттук прочетете още