юни 112020
 

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Бугариево“ № 30, по три обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03546-2020-0003 Линк към решението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=982770&newver=2 Линк към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=982772&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun 11 13:48:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите прочетете още

май 222020
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми родители, във връзка със Заповед № 9105-173 от 20.05.2020 г. на Министъра на образованието и приложените към нея МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА,  Заповед № 20ОА-917 от 21.05.2020 г. на кмета на община Пловдив и във връзка с ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА  ДГ прочетете още

май 212020
 
Творческа онлайн инициатива „Деца рисуват музика”

Децата от ДГ”Малина” участваха със сътрудничеството на родителите във виртуалния конкурс „Моята Музикална Къщичка”. Музикалното пътешествие в света на музиката се проведе в дистанционна форма за подкрепа личностното развитие на детето. Малките участници бяха наградени с Грамота „Музикален Художник” и книжка. Възприемането на музика стимулира творческото въображение, емоционалност и артистичност, а връзката между двете изкуства прочетете още

апр. 152020
 

Уважаеми родители, Във връзка с извънредната обстановка в страната, психологът на ДГ „Малина“ – Пловдив, Ви предлага психологическа подкрепа, консултации и кризисни интервенции за вас и вашите деца. Важно е в тази обстановка да съхраним себе си и децата си, тяхното психично здраве зависи от нашето състояние. Ако ние сме напрегнати и те ще са, прочетете още

апр. 142020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви, че за периода 13.03. – 09.04.2020 г. няма да се начислява лихва, в случаите на просрочени плащания на такса за ползване на услугите на детската градина.

апр. 022020
 
Бюджет за 2020 г.

Бюджет на ДГ „Малина“ за 2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

мар. 172020
 

Уважаеми родители и колеги, във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности: 1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение. 2.Консултиране на родителите прочетете още

мар. 132020
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА В ДГ „МАЛИНА“ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, във връзка с издадена Заповед на Министерството на Здравеопазването СЕ СПИРАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ 16.03.2020 ГОД. ДО 29.03.2020 ГОД. При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!! 13 Март 2020 г. Уважаеми родители, Във връзка с усложняващата прочетете още